Kinderspel, beslissend voor het leven
De Kleurenboog: begeleiding kinderen en ouders bij opvoedingsvragen
De Kleurenboog: hulp bij opvoedingsvragen

Voor wie is deze therapie


Therapeutisch creatief met vele materialen
Voor kinderen jonger dan 6 jaar is ouderbegeleiding meestal de beste weg.

Voor kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar tot 14 jaar wordt de therapie gegeven in combinatie met aparte oudergesprekken.

Voor jongeren in de puberteitsleeftijd wordt de therapie ook gegeven in combinatie met gezamenlijke of aparte oudergesprekken,

Voor volwassenen die op een andere manier naar hun levensvragen willen kijken.

Voor iedereen die te maken krijgt met ingrijpende veranderingen in het leven waarbij acceptatie van de nieuwe situatie niet vanzelf gaat. In deze gevallen is er sprake van een verlies, een afscheid nemen van .... Voor hulp bij deze rouwverwerking is er een individueel begeleidingstraject in 7 stappen.