Kinderspel, beslissend voor het leven
De Kleurenboog: begeleiding kinderen en ouders bij opvoedingsvragen
De Kleurenboog: hulp bij opvoedingsvragen

Therapie


Het kind kan ongemerkt therapeutisch op zoek naar de eigen entelechie
Problemen in de ontwikkeling worden vaak ervaren als een stilstand of achterstand op sociaal-, emotioneel-, cognitief- of wilsgebied.

De therapie pakt de innerlijke oorzaken van de gesignaleerde problemen aan en begeleidt de veranderingen die daarna in de uiterlijke opvoedingssituatie willen ontstaan.

Actief beeldende therapie maakt voor diagnose en behandeling gebruik van beelden in de vorm van spel, verhaal, tekeningen en andere uitingsvormen. Beelden maken zichtbaar wat in de ziel van de mens leeft. De beeldentaal is bij uitstek de taal van het kind en wordt daarom tijdens de therapie gebruikt om problemen te leren kennen en ermee om te gaan. Daardoor is het niet nodig om met het kind tussen 6 en 14 jaar, te spreken over de rede waarom het deze extra aandacht krijgt.

Het kind kan dus in zijn eigen beeldentaal uitdrukken waar het, vaak onbewust, hindernissen ondervindt; waar het mee worstelt; waar zijn rode draad van het leven loopt en waar het de verbinding met zijn gouden draad, van in het begin, is kwijtgeraakt.

Iedere vorm waarin een kind zich wil uiten is geschikt om mee te werken. Ieder kind is anders en stelt zijn of haar geheel eigen vraag door middel van zijn gedrag. Tijdens de therapie wordt steeds heel nauw aansluiting gezocht bij de mogelijkheden van het kind. Daardoor wordt er tijdens het therapeutische proces een voor ieder kind unieke weg gegaan.


Een belangrijk onderdeel van de therapie vormt de ouderbegeleiding. Zie hierover verder bij ouderbegeleiding.