Kinderspel, beslissend voor het leven
De Kleurenboog: begeleiding kinderen en ouders bij opvoedingsvragen
De Kleurenboog: hulp bij opvoedingsvragen

Ouderbegeleiding


Zorgen en borgen in de opvoeding
Een belangrijk onderdeel van de therapie vormt de ouderbegeleiding. Na iedere 5 tot 6 spelsessies volgt een oudergesprek.

De therapeut vormt een helder inzicht in de beelden van het kind en dat is vanzelfsprekend een rijke communicatiebron naar de ouders toe, zodat zij vanuit de beelden van hun eigen kind het proces begrijpend kunnen volgen.

Daaruit vloeien ook voor hen vruchtbare inzichten voort voor de opvoeding thuis. Ook veranderingen die in de thuissituatie plaatsvinden kunnen op deze manier goed worden opgenomen in het therapeutische proces. Therapeut en ouders vormen als het ware samen een schaal van waaruit naar het kind kan stromen wat het nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling. Overleg met en doorverwijzing naar andere hulpverleners gebeurt altijd in overleg met de ouders.Alle begeleiding begint met overleg ...