Kinderspel, beslissend voor het leven
De Kleurenboog: begeleiding kinderen en ouders bij opvoedingsvragen
De Kleurenboog: hulp bij opvoedingsvragen

Welkom op de site van De Kleurenboog


Welkom bij de kleurenboog
Steeds meer kinderen krijgen een diagnose zoals: ADHD, PDD-NOS of er wordt aangegeven dat ze zich ergens binnen het autistisch spectrum bevinden....

WAT DAN ???

Aan de ouders de moeilijke taak om te kijken welke hulp in hun specifieke geval een welkome aanvulling is op hun eigen krachten en inzichten van waaruit ze de opvoeding vormgeven. Soms is het goed om iemand die ter zake kundig is tijdig en tijdelijk mee te laten kijken en gezamenlijk een hulpverlenend traject te bewandelen.

De Kleurenboog biedt voor kinderen een speciale vorm van speltherapie: ACTIEF BEELDENDE THERAPIE

Voor jongeren in de puberteitsleeftijd en voor volwassenen wordt de therapie veelal aangegaan vanuit verhalen, creatieve werkwijzen of het gesprek.

De therapie kan bij verschillende gedragsproblemen door traumatische ervaringen en/of ontwikkelingsproblemen worden toegepast. Onder ontwikkeling wordt verstaan de innerlijke rijping van het kind naar volwassenheid in overeenstemming met de eigen entelechie: dat wat worden wil; dat wat een mens komt doen op deze aarde.

Indien u interesse heeft in wat de Kleurenboog voor u en uw kind zou kunnen betekenen, kunt u zich daarover op de volgende bladzijden verder informeren. U vind daar een uitleg over de therapie en voor wie die geschikt is. Natuurlijk ook een presentatie van de therapeut en de rol van de ouderbegeleiding. Als u overweegt om verder in overleg te gaan kijkt dan ook even naar de tarieven en de bereikbaarheid. De workshops bieden een mogelijkheid om geïnspireerd of vertrouwd te raken met de achtergronden waarop de actief beeldende therapie gebaseerd is.